Hodnoty rehole

 

Hospitalita je našou centrálnou hodnotou

Štyri orientačné hodnoty kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita vyjadrujú jej obsahový význam.

   

Kvalita znamená

Excelentnosť, odborné kompetencie, celostnosť našej služby, citlivé vnímanie nových potrieb, model spolupráce s našimi spolupracovníkmi, model starostlivosti podľa Jána z Boha, architektúra a vybavenie, ktoré vytvárajú pocit pohody, spolupráca s tretími osobami

   

Rešpekt znamená

Rešpekt voči druhým ľuďom, humanizácia, sociálne kompetencie, zodpovednosť voči našim spolupracovníkom, porozumenie, celostnosť, sociálne služby, začlenenie rodinných príslušníkov

   

Zodpovednosť znamená

Vernosť ideálom Jána z Boha a rehole, etika (bioetika, sociálna etika, hospodárska etika), ochrana životného prostredia, sociálna zodpovednosť, udržateľnosť, spravodlivosť, spravodlivosť delenia našich služieb

   

Spiritualita znamená

Pastorál, evanjelizácia, spirituálne ponuky pre ľudí inej viery, ekumenizmus, spolupráca s farami a náboženskými spoločenstvami

 

Taborstraße 16
1020 Wien
365 Zeugnisse
Der gelebten Gastfreundschaft

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Display: